ژوئن 9, 2020
علت روشن نشدن جاروبرقی سامسونگ

علت روشن نشدن جاروبرقی سامسونگ چیست؟

عناوین علت روشن نشدن جاروبرقی سامسونگ عدم وجود جریان برق در پریز معیوب بودن سیم جمع کن جاروبرقی سامسونگبوجود آمدن قطعی در سیم رابط جاروبرقی معیوب بودن کلید استارت و []
ژوئن 8, 2020
روشن نشدن ماشین ظرفشویی سامسونگ

چرا دکمه های ماشین ظرفشویی سامسونگ، روشن نمی شود؟

عناوین علت های روشن نشدن ماشین ظرفشویی سامسونگمعیوب بودن سلکتور ظرفشوییایراد در  قفل درب و سوئیچ آن خراب بودن رله استارت موتور ظرفشویی خرابی تایمر یا کنترل الکترونیکی ظرفشوییمعیوب بودن []
ژوئن 7, 2020
علت تخلیه نکردن آب ظرفشویی سامسونگ

چرا ماشین ظرفشویی سامسونگ، آب را تخلیه نمی کند؟

عناوین علت های تخلیه نکردن آب ماشین ظرفشوییانسداد دریچه تخلیه آب ظرفشوییعدم باز شدن کیت تخلیه مغناطیسی ماشین ظرفشوییدفع کننده به درستی نصب نشده خراب شدن پروانه تخلیه آب ماشین []
می 30, 2020
خنک نشدن کولر گازی سامسونگ

چرا کولر گازی سامسونگ، خنک نمی کند؟

عناوین چرا کولر گازی سامسونگ خنک نمی کند؟علت خاموش شدن ناگهانی و روشن نشدن کولر گازی سامسونگنشت آب و آبریزی کولر گازی علت یخ زدن کولر گازی و ایجاد برفک []
می 26, 2020
موتور جاروبرقی سامسونگ

چرا موتور جاروبرقی سامسونگ کار نمی کند؟

عناوین علائم سوختن موتور جاروبرقیاستشمام بوی سوختگیداغی زیاد موتور جاروبرقیاز کار افتادن غیر منتظره جاروبرقینداشتن مکش کافیوجود گرد و خاک داخل جاروبرقیسر و صداهای زیاد موتورروشن نشدن جاروبرقینیم سوز شدن []
می 6, 2020
انواع ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

انواع ارور ماشین ظرفشویی سامسونگ

عناوین معرفی انواع ارور ماشین ظرفشویی سامسونگارور 1Eارور 3Cارور 3Eارور 4E یا 4Cارور 5C،SC،5E،SEارور 7Eارور 9Eارور APارور bE،6Eارور CEارور HC،1E،IEارور HEارور OC، oE، 0Cارور PCارور PEارور TE اگر بر روی []