خطوط ویژه تلفن های شبانه روزی 

چگونه چراغ فیلتر یخچال فریزر و ساید سامسونگ را خاموش کنیم؟

آموزش تصویری ریست کردن چراغ فیلتر یخچال سامسونگ

روشن شدن چراغ فیلتر، در یخچال و ساید بای ساید سامسونگ نشان دهنده زمان تعویض فیلتر آب است. تعویض فیلتر به طور منظم (معمولاً هر 6 ماه یکبار) برای حفظ کیفیت آب و عملکرد صحیح یخچال ضروری است. پس از تعویض فیلتر، باید چراغ آن را نیز خاموش کنید. در این مقاله از نمایندگی تعمیرات […]